Graving

Graving, Grøft og Tomt

Vi utfører alt av gravearbeider som grunnarbeid, tomtegraving for bygninger, vei og grøft. Vi utfører også gravearbeider i forbindelse med vann og avløp.

Transport, frakt og Levering

Vi har lang erfaring med transportoppdrag og kan frakte materiell og utstyr dit det trengs. Vi tar på oss alt fra frakt av fyllmasse til gravemaskiner.

Transport

Riving

Rivetjenester

Vi utfører alt innen riving av bygningsmasser og har kompetansen som trengs om påfølgende materialhåndtering i forbindelse med rivningsprosjekter.

Steinlegging og muring

Vi utfører alt av steinlegging og murerarbeider. Vi steinlegger alt fra oppkjørsler og gater til å mure grunnmur og fundamenter.

Steinlegging

Snekring

Snekkeroppdrag

Vi utfører blant annet snekring av tilbygg, bad, garasje, platting og reperasjoner. Vi har erfaringen og verktøyet som trengs for de fleste snekkeroppdrag.